Diavetítő

Roma Polgárjogi Szövetség
5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. sz.
Telefon: 06-70/286-6023
E-mail: romapolgarjogiszovetseg@gmail.com
Web.: www.romapolgarjogisz.mlap.hu

 

Tevékenységünk:

A Roma Polgárjogi Szövetség kedvezményes kresz tanfolyamot indított 26 fővel. 

* * * *

A Roma Polgárjogi Szövetség 2015 január 16. napján Geszten ruha és tartós élelmiszerosztást tartott a rászoruló családok részére.

 

* * * *

2014. december 15. napjától a Roma Polgárjogi Szövetség szervezésében ismételten két csoportban 24 fővel alapkompetencia képzés indult.

* * * *

A Roma Polgájrogi Szövetség tartós élelmiszert osztott a HIT Gyülekezete Szeretetszolgálata, Szociális és Karitatív Szervezet támogatásával Gyomaendrődön 34 halmozottan hátrányos helyzetű gyermek számára 2015. január 2-3. napján. A gyerekek és szüleik örömüket fejezték ki a szervezetnek.

* * * *

A Roma Polgárjogi Szövetség 5502 Gyomaendrőd fő út 66. szám alatt fenntartott épületében 2014. december 11-től 15 fő vesz részt a nehézgépkezelői tanfolyamon.

  

* * * *

November 1-én délután 14:00 órakor megemlékezett a Roma Polgárjogi Szövetség az elhunyt cigányzenészekről. A megemlékezés részeként Botos János által vezetett helyi cigányzenekar muzsikált, mely alatt a megemlékezők elhelyezték koszorújukat, virágokat, gyertyákat az emlékmű előtt.

* * * *

A Roma Polgárjogi Szövetség 2014 október 6.-án ismételten alapkompetencia fejlesztő képzésnek ad helyet, ahol a résztvevők megélhetési támogatásban részesülnek.

* * * *

A Roma Polgárjogi Szövetség 2014. október 01. napjával kedvezményes kresztanfolyamot índított Gyomaendrődön a Regionális Roma Közösségi Házban.

 * * * *

„Roma Holokauszt 1944-2014”

2014.augusztus 1-2.

A II. világháború utolsó óráiban, 1944. augusztus 2-án számolták fel Auschwitzban a II/E. cigány barakkot, kivégezve a még ott iszonyú körülmények között raboskodó, 3000 cigány származású foglyot.

A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kongresszusának határozata alapján minden évben ez a nap a cigány Holokauszt nemzetközi emléknapja. A szervezet kezdeményezte, hogy augusztus 2.-án, délben egyperces csenddel emlékezzenek meg a Holokauszt cigány áldozatairól.

Az egyetemes cigányság eme szörnyű tragédiájára emlékezik meg Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, a Roma Polgárjogi Szövetség, és a Civil Közösségért Alapítvány 2014. augusztus 1.-én és 2.-án a Fő út 80 szám alatti Roma Közösségi Házban.

Megemlékezésünk 2014.08.01.-én este 7 órakor dokumentumfilm vetítéssel kezdődött, melyben a túlélők beszámoltak arról hogyan élték túl a szörnyű kínzásokat, megrázkódtatásokat. Ezt követően Czank Gábor Plébános Úr vezetésével katolikus szertartással emlékeztünk az elhunytakról, majd ezt követte a csendes gyertyagyújtás. Cigány hagyományokhoz híven virrasztást tartottunk, ahol Botos János és cigányzenekara húzta a siratós nótákat.

Augusztus 2-án 10.55-kor Várfi András Gyomaendrőd Város Polgármestere köszöntötte a megemlékezőket, melyben vezérgondolatként hangsúlyozta, hogy soha többé ne történjék ilyen szörnyű esemény. Ezt követően „Porrajmos, samudaripe, kali trash, roma holokauszt – a sok nevű, szégyenteljes történelem…..” előadása volt hallható Habina Péter (Civil Közösségért Alapítvány) előadásában, majd Pál Jánosné ( Térségi Szociális Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) A társadalmi előítéletekről napjainkban című előadás volt hallható.

Déli 12 órakor 1 perces néma csenddel emlékezünk a 70 évvel ezelőtti szörnyű tragédiájáról. Ezt követően a Fő út 80 szám alatti Roma Közösségi Ház udvarán lévő fát kineveztük a megemlékezés fájának.

A megemlékezés befejezése előtt ünnepi beszédet mondott Szécsi Zsolt Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Záróakkordként Botos János és cigányzenekara a Nemzetközi Cigányhimnusszal zárták a megemlékezést.

A megemlékezést támogatták:

-Várfi András polgármester

- Poharalec László önk. Képviselő

- Aranyos Kft.

- Hentes Feri Húsboltja

- Botos János Cigányzenekara

- Fülöp István

- Mohácsi Sándor

* * * *

Megemlékezés...

A Roma Polgárjogi Szövetség megemlékezést tartott 2014.02.23-án déli 1200  órakor Gyomaendrődön a roma sorozat gyilkosságok évfordulója alkalmából.

TÁMOP 5.3.10-12/1-2012-0001

A Roma Polgárjogi Szövetség 2013. október 28. napja óta ad helyet a TÁMOP 5.3.10-12/1-2012-0001 sz. projektnek. A program célcsoportját a hátrányos helyzetű (roma és nem roma) 18. életévüket betöltött személyek alkotják. A résztvevők megélhetési támogatásban részesülnek. A 400 órás képzésen 22 fő két csoportban vesz részt.

Mivel nagy az érdeklődés a helyi lakosság körében ezért 2014. január 29.-én 13 fővel ismét indítottunk egy csoportot. Ez a program 2015 június 30-ig tart.

A programban való részvételre jelentkezni lehet a Regionális Roma Közösségi Házban (5502 Gyomaendrőd, Fő út 80) munkaidőben Szécsi Zsoltnál illetve Farkas Sándornénál.

Várunk minden kedves érdeklődőt!

* * * *

Roma Polgárjogi Szövetség Játszóház
2013.október 27.

Szervezetünk a Kner Imre Gimnázium Knertészek csapatával közösen szervezetünk Játszóházat Közösségi Házunkban. Közel 70-80 gyermek vett részt. Délelőtt 10 órakor kezdődő Játszóházban mindenki megtalálta a számára megfelelő játékokat (társasjáték, activity, labdajátékok, rajzolás, színezés stb,). A nap folyamán a gyermekeket megvendégeltük üdítővel és süteménnyel. A gyermekek mellett a felnőtt korosztály számára is biztosítottuk szórakozási lehetőséget. Közös beszélgetések és hangulatos élőzene hallgatás és mulatság.

   Továbbá szervezetünk ezen a napon két Rózsahegyis Nyertes Tehetséggondozó pályázat záró programjainak adott helyet, ahol közel 80 gyermek és 40 felnőtt vett részt. Úgy gondoljuk  nagyon jól telt el ez a közös program lehetőségeinkhez mérten többször szeretnénk hasonló programot rendezni.

Farkas Sándorné

*  *  *  *

A Magyar Pünkösdista Egyház Országos Cigány Missziója minden Kedden délelőtt 10 órától zenés istentisztelet keretében jelen van Közösségi Házunkban. Elmondható, hogy egyre többen érdeklődnek és vesznek részt az összejövetelen.   

* * * *

Megemlékezés a Roma Holokausz emléknapján

A Roma Polgárjogi Szövetség 2013. augusztus 2.-án délelőtt 10 órakor néma gyertyagyújtással emlékezett meg a II. világháborúban elhurcolt, meggyilkolt cigányszármazású áldozatokról.

 1944. augusztustus 2-ról 3-ra virradó éjszaka számolták fel az Auschwitz-Birkenaui II/E. cigánytábort, kivégezve utolsó 3000 lakóját.

Egyik egykori táborlakó így emlékszik vissza az eseményekre:
„Egyik éjjel a férfiak tábora több ezer ember kiabálására ébredt. Amint kiléptünk a barakkokból, láttuk, mi történt. A cigányok táborát fényszórók világították meg, a cigány férfiakat, nőket és gyerekeket az SS-ek sorba állították ötösével, hogy a krematóriumba vigyék őket. A szerencsétlenek minden erejükkel ellenálltak, olyan hangosan kiabáltak, hogy egész Birkenauban hallatszott. A dulakodás egész éjjel tartott, de reggelre a cigányok tábora már üres volt.”

* * * *

2013. május 25. napján szombaton került megrendezésre a Fidelitas által szervezett futball mérkőzés, melyen a Roma Polgárjogi Szövetség csapata II. helyezést ért el.
 

* * * *

A Roma Polgárjogi Szövetség 2013. május 22 és 23.-án élelmiszer csomagot osztott 50 gyomaendrődi és 10 békési család számára. A csomagoknak minden család nagyon örült, mivel elég nehéz a megélhetésük. A csomag osztást a Magyar Élelmiszer Bank támogatta.

* * * *

A napokban zárult a szervezet támogatásával 2013. március hónapban indult "B" kategóriás gépjárművezetői tanfolyam, melyre 14 fő jelentkezett. A tanfolyam a jelentkezők igényének megfelelően hétvégéken került megtartá20,13. sra.

A nagy érdeklődésre való tekintettel ezúton tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy előreláthatólag 2013. június hónapban ismét lehetőség lesz a Regionális Roma Közösségi Ház keretében "B" kategóriás gépjárművezetői tanfolyamon való részvételre!

* * * *

A szervezetünk 2013. április 16. napján ismét ruhaosztást szervezett, melyen a korábbiakhoz hasonlóan ismét nagy volt az érdeklődés a lakosság részéről. A ruhaadományokat biztosította: Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Missziója.

* * * *

A Roma Polgárjogi Szövetség 2013. április 13. napján résztvett az első Ökomenikus labdarúgó kupán. A csapatunk a legjobb kapus címét/díját (Rácz Mihály személyében) kapta.

* * * *

A Regionális Roma Közösségi Házban az iskola idő után mindennap térítésmentes számítógép és internet használat biztosít a gyerekek, fiatalok, felnőttek részére, ezen lehetőséggel az érdeklődők igen nagy számban élnek nap mint nap. 

     

  

* * * *

Kisebb helyi közösség alakult szülők, nagyszülők részvételével, akik meghatározott időközönként (délutánonként, hétvégenként) a Közösségi Házban találkoznak, beszélgetnek, megosztják egymással "ügyes - bajos" dolgaikat.

* * * *

A Roma Polgárjogi Szövetség 2013. március 26-án Gyomaendrődön a Regionális Roma Közösségi Házban ruhaosztást tartott. A ruhaosztás keretében sok hátrányos helyzetű, rászoruló roma és nem roma származású lakos részesült adományban. Adományozó: Rózsahegyi Ház.

Ezúton is köszönjük az adományozók segítségét, támogatását!

* * * *

Önzetlenül a Közösségért!

A Roma Polgárjogi Szövetség az idei évben is átadta ünnepség keretében a „Közösségért végzett munkáért” való kitüntetéseket. Az ünnepségnek a Regionális Roma Közösség Ház adott otthont 2013. március 15. napján.

A rendezvényen jelen voltak: Dr. Csorba Csaba jegyző úr, Várfi András Gyomaendrőd város polgármestere, Gyomaendrőd Város Képviselőtestületének tagjai, helyi Közoktatási Intézmények és Civil szervezetek képviselői.

Szécsi Zsolt elnök köszöntőjét követően néhány mondatban megemlékezett az 1848. március 15-ei eseményekről, majd a rendezvény központi céljára, feladatára vetített rá: Hangsúlyozta, hogy az önkéntesek önzetlen segítségnyújtása, a közösségért végzett munka nagyban hozzájárul a civil szervezet eredményes működéséhez.

Megköszönte a szervezet részére nyújtott támogatásokat és megkérte Dr. Csorba Csaba jegyző urat, hogy adja át az elismerő kitüntetéseket: Martonné Giricz Zsuzsanna és Farkas István részére.

     

A rendezvényen egyéb elfoglaltsága miatt Farkas István nem tudott részt venni, így a kitüntetését Fülöp Imréné Katóka néni vette át.

* * * *

Megemlékezés

“Van az emberi szívnek
egy halk szavú és előkelő vendége néha,
az Emlékezés.”

(Bánáti Szohner Sándor)

2013. február 24-én vasárnap 17.00 órakor a Gyomaendrődi Szent Imre Római Katolikus Templomban szentmise keretében emlékeztünk meg a rasszizmus áldozatairól.

Szentmise keretében emlékeztek meg Gyomaendrődön a rasszizmus áldozatairól a Szent Imre Római Katolikus Templomban. Czank Gábor római katolikus plébános és a megjelentek közösen imádkoztak az elhunytakért.

Az istentiszteletet követően a megemlékezők a templom kertben álló feszületnél gyújtottak gyertyát az áldozatok emlékére, sugallva az ellenérzést a megkülönböztetés, a kirekesztés és a rasszizmus ellen.  

2012. év

2012. december 3-án a Roma Polgárjogi Szövetség ruhaosztást szervezett annak székhelyén a  Regionális Roma Közösségi Házban (5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. sz.). A szervezet felhívást tett közzé a Város lakóihoz, hogy aki teheti és vannak olyan nem használt ruhadarabjai, ami csak a helyet foglalja, hozza be a székhelyünkre, hogy a rászorulóknak eljuttathassuk.
E felhívásunkra a következő személyek járultak hozzá:

- Várfi András, Gyomaendrőd Város Polgármestere
- Jambrik Józsefné
- Kiss Anita
- Süli Zsoltné
- Kissné Miklovicz Edit
- Huszka Edit

A ruhaosztás 2012. december 3-án 800-1300-ig tartott, melyen túlnyomó részben a helyi roma lakosság vett részt. Nagyon örültek az adományoknak, és kihangsúlyozták, hogy többször is tartanak igényt hasonló eseményekre. Majd hálásan megköszönték a kisebb - nagyobb ruhacsomagokat.

* * * *

Megemlékezés az endrődi cigányzenészekről

Immáron harmadik alkalommal 2012. november 1-jén délután 2 órakor a Roma Polgárjogi Szövetség megemlékezést tartott az elhunyt cigányzenészekről. Szécsi Zsolt a szövetség elnöke (egyben a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is) beszédében hangsúlyozta, hogy a múltunk nélkül a jelenben a jövőt nem tudjuk építeni.

 

 

A hagyományos cigányzene Magyarország unikuma, melyre az egész nemzet büszke lehet. Az elnök úr beszédében kihangsúlyozta, hogy Magyarországon nincs még egy olyan település, ahol ennyi cigányzenész, zenekar működött. Továbbá elmondta, hogy a romugró (magyar cigány) a magyar társadalom szerves részei voltak, zenei stílusuk egyedülálló a világon. Sajnos a mai fiatalok inkább az elektronikus dance zenéket szeretik és kevés az a személy, aki fiatalon is felveszi a hegedűt.

* * * *

2012. március 31 napjától a Roma Közösségi Házat az egyesületünk tartja fenn. 

2012. március 15.-én a Gyomaendrődi Városi Ünnepségen a koszorúzás alatt a Roma Polgárjogi Szövetség zenekara Kossuth nótákat játszott.

Majd az ünnepséget követően kitüntetést adtunk át /hagyományteremtés céljával/ a "Közösségért végzett munkáért" roma és nem roma emberek részére.

* * * *

2012. február 23.-án az Endrődi Szent Imre római katolikus templomban megemlékeztünk szentmise keretében a roma gyilkosságok áldozatairól.

2011. év

Linkajánló
Menüdoboz
Naptár, Események